Project & Process Engineer (Projectmanagement van A tot Z)

Meer details
Match criteria
Dienstverband
 • Vast

Publish date

25.06.2024

Functieomschrijving Project & Process Engineer (Projectmanagement van A tot Z)

STRATEGISCH BELANG VAN DE FUNCTIE
De gestage groei van Martens Democom brengt heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee. Meer personeel, machines en projecten brengen het belang van kwalitatief projectmanagement alsmaar meer aan het licht. Daarnaast blijven veilig werken en een kwalitatieve oplevering essentiële onderdelen van hun identiteit. Gegeven dat de afbraak- en ontmantelingssector ook veel technische vraagstukken genereert, zien zij de toegevoegde waarde van de aanwerving van een ingenieur. Een ingenieur omdat het vaak nodig is om de zaken vanuit een helikopterperspectief te bekijken en daarbij toch in staat zijn om tot in de details te kunnen gaan.
FUNCTIE UITGEZET OP EEN TIJDLIJN EN PERSPECTIEVEN IN DE TIJD
Je start met het verkennen van het bedrijf, zo heeft Martens Democom kleinere kortdurende projecten/werven alsook grote werven/projecten waar de looptijd tot enkele jaren kan duren. Deze projecten vinden plaats in verschillende sectoren, van de ontmanteling van oude staalfabrieken tot de sloop van installaties op petrochemische bedrijven. Je leert deze aspecten van het bedrijf kennen door mee te lopen met een andere project- en procesingenieur of werfleider.

Geleidelijk aan zal er steeds meer input van je gevraagd worden omtrent de aanpak van sloopprocedures in de praktijk. Door hierover te overleggen met ervaren collega’s leer je niet alleen zelf snel bij, maar dit geeft het bedrijf ook de kans om te zien wat jouw sterke kanten zijn en hoe we jou kunnen helpen groeien. Een zekere vorm van zelfstandigheid komt zeker van pas want er zal van je verwacht worden dat je zelf werven gaat bezoeken ter opvolging en dat je meegaat bij bezichtigingen van nieuwe potentiële projecten. Hier leer je al meteen inschattingen maken over de uit te voeren werken en de daarbij horende kosten.

Uiteindelijk zal je voldoende skills en vaktechnische vaardigheden vergaard hebben om steeds meer zelfstandig projecten van A tot Z uit te werken en deze in overleg met de kader- en managementleden uiteindelijk tot uitvoering te brengen, waarbij je in eerste instantie zal groeien tot projectmanager. Een eventuele volgende stap desgevallend je hier interesse in zou hebben, is een leidinggevende managementrol.
SCOPE - VERANTWOORDLIJKHEDEN - FUNCTIEDOMEINEN - TAAKGEBIEDEN
Je komt in aanraking met de verschillende beleidsdomeinen en afdelingen binnen de groep. Naast sloop- en demontageprojecten behoren hier ook hun recyclagelijn voor non-ferrometalen alsook de asbest-verwijderingsactiviteiten toe. Je geeft mee vorm en ondersteuning aan een verscheidenheid aan projecten binnen hun groeiende onderneming.
In de eerste plaats bied je ondersteuning aan de operationele organisatie binnen kleine en grote afbraak- en ontmantelingsprojecten. Het team bestaat uit werfleiders en deskundigen zoals kraanmachinisten, branders, asbest-verwijderaars, … Je werkt in team samen en maakt deel uit van het operationeel management en overlegt met ondersteunende kaderfuncties als aan- en verkoop, veiligheidscoördinator, verantwoordelijke HSE, … Naast diverse interne contacten neem je ook verantwoordelijkheid op in externe communicatie wat betreft communicatie met onderaannemers, klanten en de overheid.

Meer specifiek word je mee verantwoordelijk voor:

 • Opvolgen van projecten, ondersteunen en coachen van werfleiders
 • Uitvoeren van calculaties, voorafgaand aan en tijdens projecten
 • Ondersteuning bij het structureren van processen binnen verschillende bedrijfsdomeinen, mee uitwerken van procedures, flowdiagrammen, stappenplannen, …
 • Schrijven van documenten als toolboxen, uitwerken van V&G-plan, risicoanalyses, …
 • Opzetten en uitvoeren van rapportering, zowel binnen operationele als ondersteunende domeinen (financiën, HSEQ, …)
 • Verwerven van inzicht in verschillende facetten sloopgebeuren: Veiligheid, gezondheid, bodem (Vlarebo), afval en materialen (Vlarema) ,…
 • Optimalisatieprojecten binnen verschillende afdelingen.

PROJECTEN & UITDAGINGEN
Onmiddellijk vanaf het begin:

 • Optimalisatie van huidige procedures: Uitwerken van rapporten ter optimalisatie van veiligheid, werkprocedures.
 • Uitwerking van werkmethodes: Uitwerken van praktische werkplannen voor de afbraak/ ontmanteling van installaties/ gebouwen op zowel lopende als nieuwe werven (denk aan het maken van een overzichtelijke beschrijving van de praktische uitvoeringsprocedures aan de hand van korte berekeningen en inzichten vergaard uit eigen technische achtergrond en overleg met ervaren wedewerkers zoals arbeiders en werfleiders. Bijhorend ook risico-analyse.
 • Uitvoering van studies: Een gedeelte van je tijd zal kunnen toewijden aan het zoeken naar innovatieve afbraakmethodes voor complexe structuren en deze uitwerken in schriftelijke vorm.
 • Uitvoer en optimalisatie van activiteiten binnen ondersteunende domeinen. Ook binnen ondersteunende domeinen zoals HR, Milieu, Financiën ... zal je als ingenieur een steentje kunnen bijdragen door analyse en uitvoer van optimalisatieprojecten. Dit kan gaan over opstellen van rapporten tot doorgronden van milieuvergunning, sloopvergunning, analyse kosten machinepark,...

Op korte termijn:

 • Opvolging van werf Chertal, staalfabriek van ArcelorMittal
 • Opvolging van 2 werven van de Tiense Suikerraffinaderij:

o Ontmanteling droogtrommel
o Afbraak site, indikkingstanks

 • Verschillende kleinere projecten in de petrochemie
 • Onder de knie krijgen van regeltechniek, sorteerinstallatie koperkabel, opstellen procedures
 • Ondersteuning bij uit te voeren verbeteringen, bijvoorbeeld middenspanning productiehal

EEN GEMIDDELDE WEEK IN DEZE FUNCTIE
Een gemiddelde week breng je niet enkel door achter je pc op kantoor, je bezoekt regelmatig lopende werven en gaat ook mee op pad naar nieuwe potentiële werken. De bezoeken aan lopende projecten zijn tweeledig. Enerzijds bied je ondersteuning aan werfleiders voor complexere taken (denk bijvoorbeeld aan het mee uitwerken van specifieke werkmethodes voor de afbraak/ ontmanteling van complexe installaties, complexe hijswerken, ...), anderzijds wordt er van je verwacht om steeds mee te denken aan oplossingen om de gebruikte procedures veiliger en efficiënter te laten verlopen. Door niet enkel aanwezig te zijn achter de schermen maar ook een actieve rol in te nemen op lopende projecten vergaar je op korte tijd veel inzichten. De inzichten die je vergaart kun je ook meteen toepassen op nieuwe projecten wanneer je mee gaat kijken naar nieuwe potentiële werken en hiervoor meewerkt aan de uitwerking van zowel een financieel voorstel voor de klant samen met de praktische beschrijving van een mogelijke aanpak.
UITDAGINGEN EN MOGELIJKHEDEN
Hoewel een technische achtergrond gecombineerd met een zeker analytisch vermogen belangrijk zijn, is ook de omgang met een set van uiteenlopende profielen een belangrijke factor. Met om en bij de 80 medewerkers, waarvan hoofdzakelijk arbeiders, is en blijft dit gedeeltelijk een people-business, daarnaast kom je als project & proces engineer ook veel in contact met klanten en partners. Deze combinatie van social skills en een technische achtergrond, bieden je de kans om snel bij te leren en meer verantwoordelijkheden op te nemen.

Vanuit je rol geef je ondersteuning aan zowel het operationele als ondersteunende domeinen. Door het begeleiden van projecten in hun totaliteit, zowel groot als klein, verwerf je niet alleen projectmanagementvaardigheden. Je zal ook inzichten vergaren om vlot om te kunnen springen met technische issues en vraagstukken gaande van het machinepark (hydraulische kranen) tot af te breken installaties.

Gewenste Profielvereisten

 • Gediplomeerd ingenieur (meest voor de hand liggend in één van volgende richtingen: mechanica, elektromechanica, bouwkunde, werktuigkunde, systeemtechniek, bio-, milieu, civiel, … )
 • Eerste ervaring als projectingenieur, projectleider of projectmanager. Ervaring in de sector is niet vereist.
 • Eventueel aangevuld met een bijkomende Master in Management. Dit is geen absolute must.
 • Vlot in de Nederlandse taal, taalvaardigheid in Engels en bij voorkeur een mondje Frans
 • Interesse in en enige affiniteit met sloop- en/of recyclage zijn een plus
 • Enthousiast, positief, open, oprecht
 • Analytisch profiel, flexibel, leergierig

MARTENS DEMOCOM // MARTENS DEMOLITION COMPANY

De groep Martens Democom is een internationale groep gespecialiseerd in industriële sloop- en demontagewerken. Martens Democom behoud zijn familiale karakter ondanks het feit dat het deel uitmaakt van een grotere groep. Het bedrijf opereert als een aparte entiteit waarin de korte communicatielijnen en vlakke organisatiestructuur behouden blijven. De voordelen van deze verbintenis aan een grote groep zijn gelinkt aan een extra set van doorgroeimogelijkheden binnen de groep.

Martens Democom staat bekend voor hun machinepark, de bijhorende tools (hydraulische sloopkranen van 5 tot 205 ton met sloophamers, schrootscharen, betonscharen, …) alsook hun ervaren en deskundig personeel. Zij wensen hun klanten te ontzorgen door het aanbieden van een totaaloplossing, met maximale inzet op kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Website: https://www.martensdemocom.com/nl/wat-doen-we/sloopwerken/10/

Heb je vragen of interesse in een kennismakingsgesprek?

Contactpersoon: Wouter Hansen

M: +32(0)471448120

E: wouter.hansen@talentlink.be

https://www.linkedin.com/in/wouterhansen/

Aanbod

Ben je iemand die liever niet als een van de zovelen op een ingenieursafdeling geplaatst wordt en eindeloos werk uitvoert zonder een realistisch gevoel van ownership te krijgen over je werk? Te verwachten:

 • Een klein team van ingenieurs dat projecten & uitdagingen van A tot Z aanpakt.
 • Je wordt betrokken bij zowat alle processen van het bedrijf (naarmate je interesses) en hebt de kans om je stempel te drukken op ieder project waar je aan meewerkt. Uiteindelijk zal je (grote) projecten steeds meer zelf uitwerken en opvolgen, met natuurlijk de nodige ondersteuning van ervaren collega’s.
 • Je krijgt de kans om nieuwe projecten van A tot Z uit te werken. Dit start bij de eerste bezichtiging en het contact met de klant, verder naar opmaken van de offerte tot het specifiek beschrijven van alle te gebruiken werkmethodes inclusief de opvolging hiervan en uiteindelijk de oplevering van het eindresultaat.
 • Het huidige team van werfleiders bestaat uit ervaren vakmensen die doorgegroeid zijn tot een leidinggevende rol. Dit stelt je in staat om veel vakspecifieke kennis op te doen door samen met de werfleiders werven op te volgen waarbij vragen vrij staat. Daarnaast kun je als project engineer een grote meerwaarde betekenen door ondersteuning te bieden bij de invulling van complexere issues (denk aan het maken van calculaties, overzichtelijke weergave en uitwerking van werkmethodes, interpretatie van plannen, ...)
 • Korte communicatielijnen tussen jouw functie en de leden uit het kader maken het werk interessanter. Je wordt betrokken bij een grote diversiteit van projecten en je kan input geven waarnaar geluisterd wordt.

NOG MEER REDENEN OM TE KIEZEN VOOR DEZE FUNCTIE EN MARTENS DEMOCOM

 • Zeer unieke werflocaties, sloopomgeving zorgt voor unieke projectlocaties.
 • Ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden naar een leidinggevende managementrol.
 • Realisatie van concrete projecten, afwisseling, zowel op terrein als op kantoor.
 • Je ziet zelden functies waar je dermate van E2E betrokken bent.
 • Je krijgt het mandaat om een belangrijke sleutelpositie en voortrekkersrol op te nemen in een organisatie met een vlakke structuur en transparante communicatielijnen. Visie gericht op mensen verbinden en dialoog.
 • Sterke groep: goede resultaten en mooi gevulde orderportefeuille.
 • In jouw zeer gevarieerde functie (ieder project is anders), mag je je eigen accenten leggen. Je krijgt écht de kans om je stempel te drukken.
 • Je kiest voor een down-to-earth cultuur en vlakke structuur waar open communicatie, initiatieven en ideeën ook écht gewaardeerd worden.
 • Je krijgt de kans om jouw ideeën ook effectief uit te werken en zelf verder invulling te geven aan deze functie.
 • Je kiest voor een financieel zeer rendabele organisatie waar je de kans krijgt om mee te bouwen aan een groei-bedrijf met een lange-termijn strategie. Ambitie: groei en blijven investeren.
 • Je krijgt opleidingen en de opportuniteit om jezelf verder te ontwikkelen in een referentiebedrijf die verantwoordelijkheden geeft aan haar werknemers. Je bepaalt zelf welke positie je inneemt in de organisatie.
 • Uiteraard mag je rekenen op een zeer interessant en compleet verloningspakket. Tot de voordelen behoren onder andere een bedrijfswagen met tankkaart.
 • Enkele projectreferenties: https://www.martensdemocom.com/nl/projecten/

Deel deze vacature

Contactpersoon

Wouter Hansen
M: +32 471 448 120